Zapewne znacie markę Hipp, która dba o najmłodszych.  Wraz z Lilą i Laurą miałyśmy przyjemność testować produkty Hipp. Czemu przyjemność? Bo patrzenie na moje maluchy, gdy jedzą coś ze smakiem to dla mamy czysta przyjemność.

Co takiego zajadały L&L?

Musy owocowe „Wesołe Smaki”.

DSC_0432Uchwyciłam uśmiech Laury- jakże szczery, bo ona jest maniaczką owych tubek.

Lila wcale nie ustępowała jej kroku 😉

DSC_0461 DSC_0458 DSC_0448Z uwagi na wiek- Liluszka je jeszcze obiadki ze słoiczków. Co prawda nie jest zwolenniczką niektórych smaków, ma wyrobiony gust, w który Hipp i tym razem trafił bezbłędnie.

Strzałem w dziesiątkę okazał się obiadek- zupka koperkowa z ryżem i indykiem.DSC_0507

DSC_0493

DSC_0638A co po obiadku?

Pożywna przekąska. I tu z pomocą przychodzą wafelki ryżowe Hipp.

DSC_0513A najlepiej smakują w towarzystwie 🙂

DSC_0539 DSC_0536DSC_0543A Wy również lubicie Hipp?

Jeśli tak to polecam Wam Klub Maluszka. Obecność w Klubie Maluszka wiąże się z wieloma korzyściami: można skorzystać z porad ekspertów na forum, wziąć udział w czatach z lekarzami, dietetykami, porozmawiać z innymi rodzicami, prowadzić album i pamiętnik, istnieje możliwość otrzymania upominków od HiPP.

To nie wszystko. Czas na niespodziankę dla Was!

Wraz z Hipp zapraszamy na konkurs „Twój Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą”.

grafika konkursowa ZASADY KONKURSU:

„Twój Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą”

 1. Organizatorem Konkursu jest Magda Jasińska, miasto: Rumia, autorka bloga „Mamine Skarby” , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest HiPP Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, kapitał zakładowy 850.000 PLN, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.
 3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem bloga oraz profilu na Facebooku.
  1. Konkurs odbywa się w dniach od 19 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godziny 23:59.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin wysyłając wiadomość e-mail o treści „Akceptuję Regulamin Konkursu” na adres: [email protected], a także posiadać konto na Facebooku.
  3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wysłanie w czasie trwania Konkursu zdjęcia dziecka z produktem spożywczym marki HiPP (dalej: Praca Konkursowa) na adres mailowy: [email protected]
  4. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość zdjęć. Zdjęcia będą publikowane w galerii konkursowej na Facebooku.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:
 • praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,
 • posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,
 • wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”,
 • uzyskał zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących
  się na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”.

  1. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora oraz Organizatora akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP” licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
  w wykonanej Pracy Konkursowej,
 • utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,
 • rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  1. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu a także będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzcę Konkursu.
  2. Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie jeden Uczestnik, którego Praca Konkursowa zdobyła największe uznanie Organizatora.
  3. O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem profilu facebookowego lub uaktualniając wpis na blogu (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody.
  4. W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane adresowe na adres [email protected] lub wysłać wiadomość prywatną na profilu Mamine Skarby na Facebooku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu facebookowym Organizatora.
  5. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

 EDIT: KOCHANI! MAMY JUŻ ZWYCIĘZCĘ 🙂

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA. NIESTETY MOŻEMY NAGRODZIĆ TYLKO JEDNĄ OSOBĘ.

A JEST NIĄ: ANGELIKA TYKA I JEJ 4 MIESIĘCZNY GABRIEL 🙂

Angelika Tyka, Gabriel 4 mscPROSIMY O KONTAKT W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA FB W CIĄGU 3 DNI.

Podziel się