Polityka prywatności strony mamineskarby.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach bloga mamineskarby.pl

1 Definicje
 1. Blog- strona internetowa dostępna pod adresem www.mamineskarby.pl

 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem bloga jest Magda Jasińska prowadząca działalność gospodarczą Magda Jasińska Fotografia z siedzibą w Rumi ul. Stoczniowców 2L / A7, 84-230 Rumia, e-maila: [email protected]

 3. Użytkownik- osoba fizyczna korzystająca z bloga.

2 Postanowienia ogólne
 1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe poprzez mailowy kontakt ze stroną, bądź w przypadku zatwierdzenia powiadomień o nowych wpisach, lub w razie wygranej w konkursie (te dane są usuwane po zakończeniu konkursu).

 3. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 13 lat i może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Administratorem danych osobowych użytkownika jest firma Magda Jasińska Fotografia. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Pozyskane dane osobowe powierzam tylko następującym podmiotom:

-nazwa.pl sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, KRS:0000594747 w celu przechowywania danych na serwerze

-WhitePress sp.z o.o. ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko Biała KRS:0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 w celu analizowania ruchu na wpisach sponsorowanych

OneSignal Inc 2194 Esperanca Avenue Santa Clara, CA 95054 United States w celu wysyłania powiadomień o najnowszych wpisach

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

 2. Administrator jest świadomy zagrożeń jakie wynikają z przetwarzania danych osobowych w sieci Internetowej, dlatego z należytą starannością dba o odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników bloga mamineskarby.pl

 3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

8.Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następującego kanału komunikacji:
e-mail: [email protected]

3 Zakres i sposób przetwarzania danych
 1. Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane przez Administratora są poprzez kliknięcie przycisku „Powiadomienia o nowym wpisie”, bądź w sytuacji wygranej w konkursie

 2. Wyrażając chęć bycia powiadamianym o nowym wpisie na blogu w systemie OneSignal zostaje odnotowywany twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

 3. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane w bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy blog zostanie usunięty.

 4. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dobrowolnego kliknięcia w powiadomienia. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu weryfikacji ilości zapisanych użytkowników.

 5. Komentarze na bogu odbywają się poprzez platformę Facebook i to ona odpowiada za przetwarzanie Twoich danych, zgodę musiałeś też na to wyrazić rejestrując się do platformy Facebook.

 6. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

 8. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

 9. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych w wymiarze adekwatnym do zagrożeń, a także do ilości i wrażliwości tych danych

4 Pliki cookies i inne technologie śledzące
 1. Mój blog wykorzystuje pliki Cookies.

 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

 3. Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie bloga

 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z bloga,

 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na blogu,

 • korzystać z narzędzi analitycznych,

 • korzystać z narzędzi marketingowych,

 • wyświetlać na blogu filmy z serwisu YouTube,

 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

 • Korzystam z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 • Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojego bloga udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

 • Wyświetlam na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.

 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

 • Zapewniam możliwość korzystania z systemu powiadomień o nowych wpisach na blogu, którymi zarządza OneSignal Inc

5 Obowiązki użytkownika bloga
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z bloga w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, świadomy poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Treści i zdjęcia zamieszczone na blogu korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Administratora. Użytkownik bloga ponosi pełna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bloga bez zgody Administratora.

6 Logi serwera
 1. Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podziel się