Moje córki mają obecnie etap lalek. Lubią przebierać lalki, karmić je, matkować im. Jednak lalka lalce nierówna i choć wybór na rynku pod tym względem jest ogromny to jednak ja od dłuższego czasu szukałam takiej zabawki, która zaskoczy moje dziewczyny. 

Lalki, która nie pójdzie zaraz w kąt ale będzie służyć Lilce lub Laurze przez długi czas. Znalazłam taką lalkę, a nawet dwie 🙂 

Choć między moimi dziewczynami jest mała różnica wieku to jednak widać, że niekoniecznie chcą się bawić tymi samymi zabawkami. Laura (7 lat) zdecydowanie woli zabawy dla starszaków. W końcu chodzi już do szkoły i nie dla niej zabawki dla maluszków. Bardzo lubi odgrywać role, często staje się panią nauczycielką dla swojej klasy złożonej z pluszaków, zabawek i wyjątkowej lalki Natalii. 

DLACZEGO LALKA CHODZĄCA NATALIA?

Lalka chodząca Natalia

Lalka chodząca Natalia to zupełnie innowacyjna lalka. Potrafi chodzić, mówić (zna aż 7 fraz) i śpiewać. 

lalka chodząca Natalia

Po naciśnięciu na brzuszek możemy poznać jej funkcje. Jednak najbardziej ciekawą opcją jest reakcja na klaśnięcie. Wystarczy zacząć klaskać, a chodząca lalka Natalia zacznie mówić, potem śpiewać i to wszystko w ruchu 🙂

lalka Natalia

A jak dokładnie wyglada zabawa z chodzącą lalką możecie zobaczyć na naszym filmiku: 

Jako mama, zwracam uwagę na wygląd lalki. Teraz jest cała masa lalek, które moją zmodyfikowane twarze, bądź są „ostro wymalowane”. Ta kategoria zabawek do mnie mnie przemawia. Z kolei chodząca lalka Natalia nie dość, że posiada wspaniałe funkcje, przyjemne dla ucha piosenki i miłe zwroty to jeszcze jej wygląd jest po prostu  bardzo dziewczęcy. 

LALKA NATALIA

Czas na lalkę, która najbardziej spodobała się Lili 🙂

DZIDZIUŚ Z MLECZNYMI ZĄBKAMI

DZIDZIUŚ Z MLECZNYMI ZĄBKAMI

Dlaczego dzidziuś? Bo Lila ma etap na niemowlaki. Pomijam fakt, że przynajmniej raz w miesiącu podchodzi do mojego brzucha i mówi: „W środku jest dzidziuś!”  Wiem, trochę mi się przytyło, ale bez przesady 😀 Taki mamy klimat.

dzidziuś z mlecznymi ząbkami

A co za tym idzie- lubi bawić się w mamę niemowlaka. Dlatego Dzidziuś z mlecznymi ząbkami okazał się strzałem w dziesiątkę. 

CO POTRAFI DZIDZIUŚ Z MLECZNYMI ZĄBKAMI?

Jak sama nazwa wskazuje dzidziuś posiada ząbki, a w zestawie znajduje się szczoteczka oraz kubeczek. Gdy zaczniemy myć zęby to niemowlak wydaje z siebie dźwięk szczotkowania. Z kolei smoczek przydaje się, gdy lalka płacze- po włożeniu smoczka do buzi, możemy usłyszeć odgłos ssania. 

Koniecznie zobaczcie ile radości daje Lili jej nowa zabawka: 

Obie interaktywne lalki są z serii Natalia Collection. Ale to nie jedyne zabawki. Na FB- Natalia Collection możecie zobaczyć też inne rodzaje. 

Lalki Natalia to świetny świąteczny prezent dla dziewczynki. Zresztą te miny mówią same za siebie 🙂

CZAS NA NIESPODZIANKĘ!

A teraz bonus dla Was 🙂 Zapraszam na konkurs, w którym do wygrania jest Lalka chodząca 🙂

❗️🎉❗️KONKURS❗️🎉❗️
ZASADY:
1. Konkurs dla fanów Natalia Collection i Mamine Skarby
2. Miło nam będzie, gdy udostępnisz i polubisz plakat konkursowy oraz zaprosisz znajomych do zabawy.
3. W komentarzu pod plakatem konkursowym napisz (albo wstaw w formie zdjęcia/rysunku) dlaczego Lalka chodząca powinna trafić do Ciebie
4. Konkurs trwa w dniach 4-14.12.2019
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
Zostawienie komentarza pod plakatem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Regulamin konkursu

Konkurs „Wygraj Lalkę chodzącą Natalia”

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs ,,Wygraj Lalkę chodzącą” (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Mamine Skarby, Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „organizatorem”.

2.Fundatorem nagrody w Konkursie jest ARTYK  sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej 3A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 947-18-77-807, REGON 472931023.

3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na  fanpage Mamine Skarby na stronie Facebook znajdującej się pod adresem:

https://www.facebook.com/MamineSkarby/

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 4.12.2019 r. i trwa do 14.12.2019 r. do godz. 23.59.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez organizatora na podstawie subiektywnej oceny komentarza pozostawionego pod plakatem konkursowym w trakcie trwania konkursu. Komentarz ma być w formie opisu albo pokazania (w formie zdjęcia, lub rysunku) dlaczego Lalka chodząca powinna trafić do zwycięzcy.

9. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

10. W przypadku powstania obowiązku opłacenia podatku od nagród przekazanych przez Fundatora, spoczywa on na Fundatorze.

II Zasady Konkursu

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

12. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez zostawienie komentarza pod plakatem konkursowym znajdującym się na Fanpage’u Mamine Skarby (https://www.facebook.com/MamineSkarby).

13. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu.

12. Zadaniem Uczestników jest:
a) w komentarzu pod plakatem konkursowym napisać albo pokazać (w formie zdjęcia, lub rysunku) dlaczego nagroda powinna trafić do danej osoby
b) wykazać się aktywnością na wskazanych przez organizatora profilach konkursowych w okresie trwania konkursu (będą brane pod uwagę komentarze oraz polubienia wpisów):

-https://www.facebook.com/MamineSkarby

-https://www.facebook.com/nataliacollection/

13. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze 1 laureata.

14. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
3) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
d) dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz
Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,

e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

III Rozwiązanie Konkursu

15. Organizator wyłoni zwycięzcę zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi do dnia 30.12.2019.
16. Zwycięzcą konkursu zostanie najbardziej kreatywny uczestnik konkursu w trakcie jego trwania. Kreatywność mierzona będzie poprzez subiektywną ocenę organizatora dotyczącą najbardziej ciekawego komentarza pozostawionego w poście konkursowym, będzie również brana pod uwagę aktywność uczestnika (komentarze oraz polubienia wpisów)na fanpage’ach:

-https://www.facebook.com/MamineSkarby

-https://www.facebook.com/nataliacollection/

17. Informacja o zwycięzcy (jego imię i nazwisko), zostanie opublikowana na blogu  Mamine Skarby w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
18. Po przyznaniu nagród zwycięzca będzie mieć 3 dni na zgłoszenie się i podanie adresu do wysyłki. Wysyłając wiadomość na maila: [email protected]

IV Nagrody

19. Nagrodą w konkursie jest:

-https://lalkinatalia.pl/product-pol-3710-Natalia-lalka-chodzaca-interaktywna-MOWI-spiewa-PL.html

20. Wysyłka nagrody przez fundatora możliwa jest tylko na terenie kraju, w którym organizowany jest konkurs.

21. Fundator dostarczy nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę przekazany na e-mail: [email protected] po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do 3 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.

22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

23. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody. Brak przesłania poprawnych danych adresowych na [email protected] w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu również powoduje, iż zwycięzca traci prawo do nagrody.

24. Fundator nagrody oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).

V. Ochrona danych osobowych:

25. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „organizatorem”.

26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).

27. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

28. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody.

29. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane uczestnika konkursu w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych uczestnika konkursu istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów uczestnika konkursu, praw i wolności lub dane uczestnika konkursu będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 3. Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia co do przebiegu konkursu powinny być składane na adres e-mail [email protected] Reklamacja lub zastrzeżenia rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

 4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 


JEŚLI MYŚLISZ, ŻE JESZCZE KOMUŚ MOŻE SIĘ PRZYDAĆ, TO BĘDZIE MI MIŁO, GDY: 

 • podlajkujesz go albo udostępnisz (wpis TUTAJ) 
 • pozostawisz po sobie ślad w formie komentarza
 • zaobserwujesz mojego Facebooka (wtedy będziesz ze wszystkim na bieżąco) ????
 • dołączysz do nas na Instagramie 

 

Podziel się