Wygraj bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Anada Kids

 ZASADY:

1. Konkurs dla fanów Anada Kids i Mamine Skarby na Facebook’u (przez fanów rozumie się osoby, które polubiły oba profile)
2. Miło nam będzie, gdy udostępnisz plakat konkursowy oraz zaprosisz znajomych do zabawy 
3. W komentarzu pod plakatem konkursowym napisz do kogo trafi nagroda (imię dziecka i wiek)
4. Konkurs trwa od 10-18.01.2019 roku
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook

 

REGULAMIN:

I Postanowienia ogólne

1. Sponsorem i organizatorem konkursu jest firma Anada Kids Agnieszka Położyńska ul. Łukasiewicza 11 03-657 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 844 206 7991, REGON 366097250.

2. Współorganizatorem konkursu jest blog Mamine Skarby- Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „współorganizatorem”.

3. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Anada Kids.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski, trwa od 10-18.01.2019 roku.

4. Wysyłka nagrody tylko na terenie kraju.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

6. W przypadku powstania obowiązku opłacenia podatku od nagród przekazanych przez Fundatora, spoczywa on na Fundatorze.

7. Zwycięzcy zostaną wybrani przez współorganizatora i sponsora na podstawie subiektywnej oceny dotyczącej aktywności danego uczestnika konkursu w trakcie jego trwania (będą brane pod uwagę tylko komentarze pod najnowszymi wpisami na FB. Masowe lajkowanie starych wpisów będzie uznane za spamowanie)*. Fikcyjne konta również nie będą brane pod uwagę.

8. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

II. Ochrona danych osobowych:

9. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).

11. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

12. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody.

13. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane uczestnika konkursu w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych uczestnika konkursu istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów uczestnika konkursu, praw i wolności lub dane uczestnika konkursu będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14. Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. Postanowienia ogólne

15. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

17. Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia co do przebiegu konkursu powinny być składane na adres e-mail [email protected] Reklamacja lub zastrzeżenia rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

18. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

*Za wyjątkiem osób, które wygrały w dwóch poprzednich konkursach organizowanych przez blog Mamine Skarby

POWODZENIA!


CZAS NA WYNIKI!!

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Jednak zwycięzca może być tylko jeden. A jest nim…

Kamila Lutkowska

Gratuluję serdecznie! Poproszę o kontakt ze sponsorem- Anada Kids poprzez wiadomość na FB w ciągu 7 dni. 

Podziel się