ZASADY :

馃帀馃巿馃嵕KONKURS聽馃嵕馃巿
Wygraj zestaw makaronu Polmak i bon podarunkowy do sklepu Fabryka Form o warto艣ci 125 z艂

Wygrywa
10 os贸b!
ZASADY:
1. Konkurs dla fan贸w
Makaroniarnia Polmak i Mamine Skarby
2. Mi艂o nam b臋dzie, gdy udost臋pnisz plakat konkursowy (TUTAJ) oraz zaprosisz znajomych do zabawy
3.
Wykonaj zadanie konkursowe: 鈥Otw贸rz lod贸wk臋/szafk臋 i wyjmij 3 produkty. Przygotuj potraw臋 z wykorzystaniem 3 sk艂adnik贸w oraz makaronu Polmak鈥. W komentarzu pod plakatem konkursowym wstaw zdj臋cie/ film oraz opis potrawy, b膮d藕 sam przepis.

4. Zostan膮 wybrane najciekawsze przepisy.
5. Konkurs trwa od 3-17.09.2018 roku

Promocja nie jest w 偶aden spos贸b sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook
Ca艂y regulamin na stronie: https://mamineskarby.pl/konkurs-polmak/

 

Regulamin Konkursu: Wygraj zestaw makaronu Polmak i bon podarunkowy do sklepu Fabryka Form

搂1 POSTANOWIENIA OG脫LNE:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥) okre艣la og贸lne warunki uczestnictwa w konkursie Wygraj zestaw makaronu Polmak i bon podarunkowy do sklepu Fabryka Form.

(zwanym dalej 鈥濳onkursem鈥).

2. Organizatorem Konkursu jest:

Wydawnictwo Bauer sp. z o.o. sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, NIP: 5272644323 (dalej 鈥濷rganizator鈥).

3. Celem Konkursu jest wy艂onienie autor贸w najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnych z zasadami niniejszego regulaminu (dalej 鈥濺egulamin鈥).

4. Fundatorem nagr贸d jest:

Wytw贸rnia Makaronu Domowego Pol Mak s.a. Ludwin 58, 21-075 Ludwin-Kolonia, NIP: 7132800971.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 3.09.2018

7. Konkurs prowadzony jest na Facebooku https://www.facebook.com/MamineSkarby/ przez jego autora.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunk贸w Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Uczestnika na https://www.facebook.com/MamineSkarby/pod postem konkursowym komentarz w postaci zdj臋cia / filmu i opisem potrawy, b膮d藕 sam膮 tre艣ci膮 przepisu potrawy. Komentarz ma odpowiada膰 zadaniu: Otw贸rz lod贸wk臋/szafk臋 i wyjmij 3 produkty. Przygotuj potraw臋 z wykorzystaniem 3 sk艂adnik贸w oraz makaronu Polmak鈥.

搂2 ZASADY KONKURSU:

1. Aby wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie nale偶y zamie艣ci膰 na fanpage鈥檜 bloga https://www.facebook.com/MamineSkarby/ pod postem konkursowym w komentarzu zdj臋cie / film i opis potrawy, b膮d藕 sam przepis potrawy. Komentarz ma odpowiada膰 zadaniu: Otw贸rz lod贸wk臋/szafk臋 i wyjmij 3 produkty. Przygotuj potraw臋 z wykorzystaniem 3 sk艂adnik贸w oraz makaronu Polmak鈥.

2. Zg艂aszane do Konkursu prace nie mog膮 zawiera膰 tre艣ci obra藕liwych oraz innych tre艣ci o charakterze bezprawnym. Na zdj臋ciu, czy filmie nie nie mo偶na umieszcza膰 makaronu konkurencyjnych marek.

3. W czasie trwania Konkursu, 1(jeden) uczestnik贸w mo偶e otrzyma膰 1 (jedn膮) nagrod臋, b膮d藕 2 (dwie) nagrody. 艁膮cznie przewidzianych jest 10 (dziesi臋膰) nagr贸d w postaci zestawu makaron贸w Polmak w liczbie 7 (siedem) sztuk oraz zestaw makaron贸w Polmak wraz z kart膮 podarunkow膮 do sklepu Fabryka Form o warto艣ci 125 z艂 w liczbie 3 (trzech) sztuk.

4. Bior膮c udzia艂 w Konkursie Uczestnik o艣wiadcza, 偶e:

a. samodzielnie stworzy艂 odpowied藕 na pytanie konkursowe oraz posiada pe艂ni臋 praw do pracy konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i maj膮tkowe,

b. zg艂oszona do Konkursu praca nie narusza praw os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci autorskich praw maj膮tkowych i osobistych.

5. Zwyci臋zc臋 Konkursu (dalej 鈥濴aureat鈥) wy艂oni Komisja Konkursowa, sk艂adaj膮ca si臋 z przedstawiciela Organizatora oraz autora fanpage鈥檃 https://www.facebook.com/MamineSkarby/

6. Komisja Konkursowa wybierze 13 zwyci臋skich prac, bior膮c pod uwag臋 nast臋puj膮ce kryteria:

  • Kreatywno艣膰;

  • Oryginalno艣膰 dzie艂a

  • Dopasowanie do tematu Konkursu

7. Konkurs trwa 14 dni (3-17.09.2018). Og艂oszenie Laureata nast膮pi w ci膮gu 7 dni po zako艅czeniu Konkursu na fanpage鈥檜: https://www.facebook.com/MamineSkarby/

8. Laureat jest zobowi膮zany do dostarczenia Organizatorowi danych niezb臋dnych do wysy艂ki (imi臋, nazwisko, adres, telefon kontaktowy).

9. Organizator zobowi膮zuje si臋 do przekazania nagrody Laureatowi najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni od daty zako艅czenia Konkursu.

搂3 NAGRODA:

1. W ramach Konkursu przyznana zostanie nast臋puj膮ca nagroda: zestaw makaron贸w Pol-Mak wraz z kart膮 podarunkow膮 do sklepu Fabryka Form o warto艣ci 125 z艂 (dalej 鈥濶agroda G艂贸wna鈥) dla trzech os贸b oraz zestaw makaron贸w Pol-Mak (dalej 鈥濶agroda 2 stopnia)鈥 dla siedmiu os贸b鈥 艂膮cznie 10 nagr贸d.

2. Nagrody nie mo偶na przekaza膰 na rzecz os贸b trzecich ani wymieni膰 jej na r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶n膮.

3. Warunkiem przekazania Nagrody jest podanie przez Laureata poprawnych danych do wysy艂ki zgodnie z 搂2 pkt. 7

搂4 POSTANOWIENIA KO艃COWE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spe艂nia warunki okre艣lone w Regulaminie Konkursu, a tak偶e warunki okre艣lone w przepisach prawa zwi膮zanych z realizacj膮 Nagrody. W tym celu mo偶e 偶膮da膰 od Uczestnika Konkursu z艂o偶enia okre艣lonych o艣wiadcze艅, podania okre艣lonych danych b膮d藕 przed艂o偶enia okre艣lonych dokument贸w, jak r贸wnie偶 podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespe艂nienie warunk贸w Konkursu lub wynikaj膮cych z przepis贸w prawa lub odmowa spe艂nienia powy偶szych 偶膮da艅 powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wyga艣ni臋ciem prawa do Nagrody.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu (dalej 鈥濧dministrator鈥).

3. Dane b臋d膮 przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z p贸藕n. zm.) w celach zwi膮zanych z przeprowadzeniem i rozstrzygni臋ciem Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Uczestnik ma prawo z艂o偶y膰 w formie pisemnej, na adres pocztowy Organizatora w okresie 7 dni od daty og艂oszenia wynik贸w Konkursu, reklamacj臋 na niezgodne z Regulaminem przeprowadzenie Konkursu. Organizator rozpatrzy reklamacj臋 bez zb臋dnej zw艂oki.

6. Regulamin konkursu dost臋pny jest na stronie www.mamineskarby.pl

Podziel si臋